Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

12. Kollektsioonid

EAÕK Petserimaa koguduste kollektsioon - EAA.1999
Säilikute piirdaatumid: 1764-1944
Säilikute arv: 394

Eestimaa kubermangu revisjonilehtede kollektsioon - EAA.1864
Kollektion der estländischen Revisionslisten
Коллекция ревизских сказок эстляндской губернии
Säilikute piirdaatumid: 1782-1908
Säilikute arv: 1802

Endel Laulu haridus- ja kultuurilooliste dokumentide kollektsioon - EAA.5454
Säilikute arv: 99

Eraettevõtete isikkoosseisu dokumendid (kollektsioon) - EAA.T-1077
Säilikute piirdaatumid: 1989-1997
Säilikute arv: 106

Estica kollektsioon - EAA.5393
Kollektion Estica
Коллекция Estica
Säilikute piirdaatumid: 1936-2019
Säilikute arv: 72

Eugen von Nottbecki ürikute ja pitserite kogu - EAA.2071
Sammlung der Urkunden und Siegel des E. von Nottbeck
Коллекция грамот и оттисков печатей Эугена фон Ноттбека
Säilikute piirdaatumid: 1255-1913
Säilikute arv: 1892

Fotode ja reproduktsioonide kollektsioon - EAA.2073
Kollektion der Photos und Reproduktionen
Коллекция фотографий и репродукций
Säilikute piirdaatumid: 1834-2017
Säilikute arv: 857

Genealoogiliste materjalide kollektsioon "Törne arhiiv" - EAA.4918
Kollektion genealogischer Materialen "Törne-Archiv"
Коллекция генеалогических материалов „Тёрне-архив“
Säilikute piirdaatumid: 1699-1939
Säilikute arv: 2273

Haridusasutuste ja -organisatsioonide materjalide kollektsioon - EAA.622
Säilikute piirdaatumid: 1782-1952,1959-1971
Säilikute arv: 205

Kaardikogu - EAA.2072
Kartensammlung
Коллекция карт
Säilikute piirdaatumid: 1664-1990
Säilikute arv: 3409

Katastridokumentide kollektsioon - EAA.3724
Коллекция кадастровых документов
Säilikute piirdaatumid: 1660-1940
Säilikute arv: 8942

Kollektsioon Personalitöö isikutoimikud - ERA.5115
Säilikute piirdaatumid: 1935-2003
Säilikute arv: 8949

Krusensterni ürikute kogu - EAA.2476
Sammlung der Urkunden von Krusenstern
Коллекция грамот Крузенштерна
Säilikute piirdaatumid: 1452-1749
Säilikute arv: 30

Kukruse mõisa ürikute ja pitserite kogu - EAA.2069
Sammlung der Urkunden und Siegel des Gutes Kuckers
Коллекция грамот и оттисков печатей имения Кукрузе
Säilikute piirdaatumid: 1224-1885
Säilikute arv: 3482

Kultuurilooliste dokumentide kollektsioon - EAA.3742
Коллекция документов культуры
Säilikute piirdaatumid: 1597-2021
Säilikute arv: 802

Liivimaa kubermangu revisjonilehtede kollektsioon - EAA.1865
Kollektion der livländischen Revisionslisten
Коллекция ревизских сказок лифляндской губернии
Säilikute piirdaatumid: 1782-1916
Säilikute arv: 4819

Maaparandusdokumentide kollektsioon - EAA.5290
Kollektion der Meliorationsdokumenten
Коллекция мелиорационных документов
Säilikute piirdaatumid: 1912-1956
Säilikute arv: 43

Mõisadokumentide kollektsioon - EAA.5381
Kollektion der Güterdokumenten
Коллекция мызных документов
Säilikute piirdaatumid: 1641-1934
Säilikute arv: 194

Pitsatite ja pitserite kollektsioon - EAA.2077
Sammlung der Siegel und Stempel
Коллекция печатей и оттисков
Säilikute arv: 1417

Põlgaste vallavalitsuse ja küla TSN täitevkomitee üksikdokumentide kollektsioon - EAA.5460
Säilikute piirdaatumid: 1890-1954
Säilikute arv: 27

Raamatupidamisdokumentide kollektsioon - EAA.5226
Sammlung der Buchhalterdokumenten
Коллекция бухгалтерских документов
Säilikute piirdaatumid: 1673-1944
Säilikute arv: 441

Rahvusarhiivi pärimusküsitlus Võim Eestis - ERA.4965
Säilikute piirdaatumid: 2003-2006
Säilikute arv: 86

Vesimärkide kogu - EAA.5090
Коллекция филиграней (водяных знаков)
Säilikute arv: 7