Fondiloend

12. Kollektsioonid

EAÕK Petserimaa koguduste kollektsioon - EAA.1999
Säilikute piirdaatumid: 1764-1944
Säilikute arv: 389

Eesti kultuurilooliste ja ühiskondlik-poliitilist liikumist kajastavate dokumentide kollektsioon - EAA.3742
Коллекция документов по истории культуры и общественно- политического движения Эстонии
Säilikute piirdaatumid: 1597-2015
Säilikute arv: 526

Eestimaa kubermangu revisjonilehtede kollektsioon - EAA.1864
Kollektion der estländischen Revisionslisten
Коллекция ревизских сказок эстляндской губернии
Säilikute piirdaatumid: 1782-1908
Säilikute arv: 1799

Endel Laulu haridus- ja kultuurilooliste dokumentide kollektsioon - EAA.5454
Säilikute arv: 99

Eraettevõtete isikkoosseisu dokumendid (kollektsioon) - EAA.T-1077
Säilikute piirdaatumid: 1989-1997
Säilikute arv: 106

Estica kollektsioon - EAA.5393
Kollektion Estica
Коллекция Estica
Säilikute piirdaatumid: 1936-2008
Säilikute arv: 30

Eugen von Nottbecki ürikute ja pitserite kogu - EAA.2071
Sammlung der Urkunden und Siegel des E. von Nottbeck
Коллекция грамот и оттисков печатей Эугена фон Ноттбека
Säilikute piirdaatumid: 1255-1913
Säilikute arv: 1892

Fotode ja reproduktsioonide kollektsioon - EAA.2073
Kollektion der Photos und Reproduktionen
Коллекция фотографий и репродукций
Säilikute piirdaatumid: 1834-2017
Säilikute arv: 839

Genealoogiliste materjalide kollektsioon "Törne arhiiv" - EAA.4918
Kollektion genealogischer Materialen "Törne-Archiv"
Коллекция генеалогических материалов „Тёрне-архив“
Säilikute piirdaatumid: 1699-1939
Säilikute arv: 2273

Haridusasutuste ja -organisatsioonide materjalide kollektsioon - EAA.622
Säilikute piirdaatumid: 1782-1952,1959-1971
Säilikute arv: 201

Kaardikogu - EAA.2072
Kartensammlung
Коллекция карт
Säilikute piirdaatumid: 1664-1990
Säilikute arv: 3379

Katastridokumentide kollektsioon - EAA.3724
Коллекция кадастровых документов
Säilikute piirdaatumid: 1660-1940
Säilikute arv: 8942

Krusensterni ürikute kogu - EAA.2476
Sammlung der Urkunden von Krusenstern
Коллекция грамот Крузенштерна
Säilikute piirdaatumid: 1452-1749
Säilikute arv: 30

Kukruse mõisa ürikute ja pitserite kogu - EAA.2069
Sammlung der Urkunden und Siegel des Gutes Kuckers
Коллекция грамот и оттисков печатей имения Кукрузе
Säilikute piirdaatumid: 1224-1885
Säilikute arv: 3482

Liivimaa kubermangu revisjonilehtede kollektsioon - EAA.1865
Kollektion der livländischen Revisionslisten
Коллекция ревизских сказок лифляндской губернии
Säilikute piirdaatumid: 1782-1916
Säilikute arv: 4819

Maaparandusdokumentide kollektsioon - EAA.5290
Kollektion der Meliorationsdokumenten
Коллекция мелиорационных документов
Säilikute piirdaatumid: 1912-1956
Säilikute arv: 43

Mõisadokumentide kollektsioon - EAA.5381
Kollektion der Güterdokumenten
Коллекция мызных документов
Säilikute piirdaatumid: 1641-1934
Säilikute arv: 193

Pitsatite ja pitserite kollektsioon - EAA.2077
Sammlung der Siegel und Stempel
Коллекция печатей и оттисков
Säilikute arv: 1417

Põlgaste vallavalitsuse ja küla TSN täitevkomitee üksikdokumentide kollektsioon - EAA.5460
Säilikute piirdaatumid: 1890-1954
Säilikute arv: 27

Raamatupidamisdokumentide kollektsioon - EAA.5226
Sammlung der Buchhalterdokumenten
Коллекция бухгалтерских документов
Säilikute piirdaatumid: 1673-1944
Säilikute arv: 441

Vesimärkide kogu - EAA.5090
Коллекция филиграней (водяных знаков)
Säilikute arv: 7