Fondiloend

Mõisadokumentide kollektsioon - EAA.5381
Kollektion der Güterdokumenten
Коллекция мызных документов

Ajalugu

Üksikute mõisate dokumentidest moodustatud kollektsioon.

Materjal

Harjumaa mõisad: Anija mõisa vakuraamat (1843); Härgla mõisa kirjavahetus (1850–1852) ja majapidamisraamat (1852); Kloostri mõisa- ja talumaade kirjeldusraamatud (1870–1871); Laitse mõisa maade kirjeldusraamat (1901); Munalaskme mõisa kaart (19.–20. saj?); Ohtu mõisaomaniku ja Vitebski kubermangu talupoegade vaheline leping mõisa tööleasumise kohta (1914); Saumetsa mõisa maade kirjeldusraamat (1869) ja arved (1881–1882); Seli mõisa maade kirjeldusraamat (1814); Järvakandi valla taluperemeeste palvekiri mõisahärra Otto von Taubele (1890).
Järvamaa mõisad: väljavõte *Eestimaa ülemmaakohtu protokollist Kukevere mõisa võla kohta (1861); Sargvere mõisa omandiõiguslikud ja majandusdokumendid (1809–1810); Särevere mõisa maade kirjeldusraamat (1892); Türi-Alliku mõisavalitseja märkmeraamat (1874–1875); kirjad ja teated Silmsi mõisavalitsusele (1830–1835); teated Väinjärve ja Ramma mõisa talupoegade liikumiste jm kohta (1834–1850).
Läänemaa mõisad: Keblaste mõisa tulude-kulude (1915–1917) ja kassaraamat (1915–1917); Kuijõe mõisa majapidamisraamat (1896–1897); Kärbla mõisa pearaamat (1829–1835); Lihula ja Velise mõisa vilja, tööriistade ja loomade arveraamat (1664–1730); Riguldi mõisa rentniku kiri maakorralduse peavalitsusele mõisamaade suuruse kohta (1923); Vigala majoraatmõisa protokollid (1900–1912), põhikirjad, statuudid, lepingud, omanike testamendid jm (1902–1914); Bernhard von Uexkülli, Friedrich von Lüderi, G. von Siversi jt kirjavahetus Vana-Vigala majoraatmõisa majandamise küsimustes (1889–1913); kirjavahetus ja finantsdokumendid talude müügi kohta (1905–1914); vahekohtu toimik Vana-Vigala majoraatmõisa omaniku B. von Uexkülli ja mõisavalitseja Fr. von Lüderi vahelise lepingu täitmise kohta (1908–1911).
Pärnumaa mõisad: andmed Pärnumaa era- ja kroonumõisate kaardistamise ja maade kohta (1825–1851); Pärnumaa kreisikomissari register mõisate piiritülide lahendamise kohta (1813–1836); dokumendid Audru (1800–1802) jt Pärnumaa mõisate kohta (1888); *Käru mõisa talupoegade põllumaade ja heinamaade kaardistamise ja vakuraamatusse kandmise leping (1857); Orajõe mõisa majandusaruanne (1821); Parasmaa ja Sõõrike mõisa majandusdokumendid (1838–1841); Polli mõisa vakuraamat ja maade kirjeldusraamat (1819–1851); memoriaal Sindi mõisa määramise kohta Pärnu linnakomandandi lauamõisaks (1766); Suigu mõisa vakuraamat (1758) ja majandusaruanne (1798); kiri Uduvere mõisast eraldatud palkide kohta ja mõisahoonete ehitusmaterjalide loend (1729), Uduvere mõisa sissetulekute-väljaminekute arvestus (1814); Võlla mõisa väljaläinud kirjade kontseptid (1857–1865), palgaraamat (1909–1910) ning Võlla ja Tõstamaa mõisa piiriprobleemide lahendamise toimik (1833); Vändra mõisa kirjavahetus (1781); perekond Ditmari (Uue-Vändra) isiklikud dokumendid (1843–1910).
Saaremaa mõisad: Atla mõisa maksude ja koormiste raamat (1844–1868); Anijala, Kudjape, Vana- ja Liiva-Nõmpa ning Kingli mõisa dokumendid (1868); Kaali ja Võrsna mõisa dokumendid (18970); Kareda mõisa dokumendid (1871) ja talude nimekiri (1880–1892); Kargi (1856–1860), Kaunispe (1874), Kingli (1830), Kuivastu (1865), Kärla (1865) ja Mullutu (1861) mõisa dokumendid; Mullutu mõisa vakuraamat (1886); Koikla mõisa Ratla ja Matjala talumaade kirjeldusraamat (1891); dokument Pilguse ja Lahetaguse mõisaomaniku Fabian von Bellingshauseni surma ja pärijate kohta (1828); Pädaste mõisa maade kirjeldusraamat (1892).
Tartumaa mõisad: Aakre mõisa rendilepingud jm dokumendid (1724–1782); dokument Ahja ja Vaimastvere mõisa kohta (1767–1787); Ahja mõisa piimaraamat (1897–1898) ja meierei projekt (1912); Arula mõisa vakuraamat (1852) ning Arula ja Palupera ühise meierei projekt (1912); Hellenurme mõisa dokumendid (1724) ja valla (mõisa) magasiraamat (1865); Kastolatsi mõisa vakuraamat; Kivijärve mõisa kirjavahetus ja raamatupidamisdokumendid (1909); dokumendid Kuigatsi, Vaalu ja Pringi mõisa kohta (1865–1866); Aru (1866), *Kaarepere (1865), Kirepi (1725), Suure-Konguta (1702–1730), Mäe (1865), Laatre (1843–1844), *Luke (1865), Otepää (1724), Pilka (1865), Rasina (1865), Restu (1866), Ripuka (1866–1867), *Roela (1865), Sangaste (1724), Vaimastvere (1724–1861), Tarakvere (1865), Tähtvere (19. saj), *Vastse-Kuuste ja Leevi mõisa (1866) dokumendid; Laiuse mõisa maade kirjeldused (1825) jm dokumendid (1723–1825), sissetulekute-väljaminekute jm majandustegevuse arvestus (1830–1831); *Meeri (1725) ja *Mäksa (1725–1727) mõisa rendilepingud; Nüpli mõisa majanduse kirjeldus (1810); Prangli mõisa rendilepingud (1738–1777); Vana-Prangli mõisa talumaade kirjeldused (1814); Raadi mõisa kassaraamatud (1830–1838), arved (1830–1834) ja Robi talu ostu-müügileping (1897), kirjavahetus Adolf Weigeli raamatukauplusega Leipzigis jt-ga Raadi mõisa maaligalerii küsimustes (1914–1915); Ranna mõisa maade kirjeldusraamat (1833); Reola mõisa kassaraamat (1886–1889); Väike-Rõngu mõisa rendilepingud ning omaniku ja rentniku vahelise kohtuprotsessi materjalid (1798–1897); Rääbise mõisa talude ostu-müügi arvestusraamat (1889–1898); Tammistu mõisa omaniku Martha von Rathlefi volikirjad abikaasale (1914–1923); Vahi mõisa sulaste töölepingud (1901–1907).
Viljandimaa mõisad: Aidu mõisa maade kirjeldused, kaardid, talupoegade nimekirjad jm (1780–1844); kirjavahetus Aidu, Laiksaare, *Pati ja Kuresaare mõisa maade mõõtmise, kirjeldamise ja piiriprobleemide lahendamise kohta (1838–1845); Kabala mõisa rendilepingud jm dokumendid (1724–1751); Kuningamäe rendileping (1742); Kuresaare mõisa immissiooniprotokoll (1802), kirjavahetus Kuresaare ja *Tarvastu mõisa piiritülide kohta (1842–1845); Kõo mõisa maamõõdutööde projekt ja maade kirjeldused (1832–1836); Väike-Kõpu mõisa kirjeldus (1818); Adavere, Navesti (1869), Võrevere ja Imavere (1832), Tapiku ja Kaliküla (1788), Soosaare ja Süsivere (1724–1725) mõisa dokumendid; Reegoldi mõisa maamõõdutööde materjalid (1832); Vana- ja Uue-Suislepa magasiaruanne (1835); Suure-Jaani kirikumõisa kruntrendi leping (1910); Taevere mõisa hoonete ehitusplaanid ja ehitusmaterjalide arvestused (1831), rendilepingud, volitused, majandusdokumendid, kindlustuspoliisid jm (1826–1915), perekond Liphardti Taevere mõisa dokumendid (1892–1913); Viljandi mõisa aia sissetulekute-väljaminekute raamat (1922); statistilised andmed Välgita mõisa kohta (1818).
Virumaa mõisad: *Kiltsi mõisa Nõmme küla Kuldoru vabadikukoloonia maade kirjeldusraamat (1897); Sompa mõisa viinavabriku aruanded (1862–1875); Vaivara mõisa pandilepingud ja mõisa kirjeldus (1688–1798); Varangu ja Tatruse mõisa aidaraamat ja majapidamisdokumendid (1860–1866); Äntu ja Põdrangu mõisa sissetulekute-väljaminekute (1842–1848, 1851–1856) ja kassaraamat (1879–1890), kirjavahetus ja finantsdokumendid (1861–1902); Ärina mõisamaade kirjeldusraamat (1877).
Võrumaa mõisad: Kaagjärve mõisa talude (1892) ja mõisa metsamaterjali (1892) ostu-müügilepingud; Karula mõisa raamatupidamisdokumendid (1837–1838) ning Karula mõisa, Rebase ja Pikkjärve kõrvalmõisa fideikomissi asutamise dokument (1882); Laanemetsa mõisa dokumendid (1866); Linnamäe ja Pindi mõisast saadetud kirjade postikulude arvestus (1853–1854); Meeksi mõisa maade kirjeldus (1874); Misso mõisa Meeksi karjamõisa rendileping (1909); Põlgaste mõisa majanduse kirjeldus (1887–1890); *Räpina (1816–1822) ja Saarjärve (1818–1822) mõisa pandilepingud; *Sõmerpalu ja *Karaski mõisa dokumendid (1873); Tõdu mõisa omandiõiguslikud dokumendid (1733–1841); Urvaste mõisa väärtuse hindamise kavand (1860) ja mõisa dokumendid (1865–1866); Väimela mõisa rendilepingud (1743).