Fondiloend

Raamatupidamisdokumentide kollektsioon - EAA.5226
Sammlung der Buchhalterdokumenten
Коллекция бухгалтерских документов

Ajalugu

1982. a RAKA-s (Ajalooarhiivis) loodud kollektsioon.

Materjal

Raamatupidamise põhiraamatud: kassa-, konto- ja pearaamatud, sh Kozlovski saeveski
palgaraamat, Joala kalevivabriku kassaraamatud.
Raamatupidamise abiraamatud: kontroll-, võla-, tšeki- ja töötasuraamatud, kaupade väljaandmise raamatud, sh Viljandi *Georg Alexander Reisneri vaestelaste ja hädaliste varjupaiga arved.
Raamatupidamisterminite sõnastik; tulekindlustuse raamatud, kroonu- ja eravõlgade väljanõudmise raamat; Tallinna, Pärnu ja Tartu kaupmeeste rahalised dokumendid, arve- ja kassaraamatud; Pärnu kaupmeeste, vabrikantide, käsitööliste raamatupidamisdokumendid, ärikirjad.