Fondiloend

6.5. Kõrgkoolid

Eesti Põllumajanduse Akadeemia - EAA.5387
Эстонская сельскохозяйственная академия
Säilikute piirdaatumid: 1950-1990
Säilikute arv: 7317

Eesti Vabariigi Tartu Ülikool - EAA.2100
Tartuer Universität
Тартуский Университет
Säilikute piirdaatumid: 1710-1944,1989-1990
Säilikute arv: 31628

Mihhail Rostovtsevi eraülikool - EAA.1734
Юрьевские частные университетские курсы
Säilikute piirdaatumid: 1907-1920
Säilikute arv: 4603

Tartu Keiserlik Ülikool - EAA.402
Kaiserliche Universität zu Dorpat
Императорский Дерптский Университет
Jurjevi ülikool 1893-1918
Säilikute piirdaatumid: 1799-1918
Säilikute arv: 72317

Tartu veterinaariainstituut - EAA.404
Dorpater (Jurjever) Veterinär-Institut
Дерптский (Юрьевский) ветеринарный институт
Tartu Veterinaarkool
Säilikute piirdaatumid: 1848-1918
Säilikute arv: 5420

Tartu Õpetajate Instituut - EAA.T-379
Säilikute piirdaatumid: 1947-1957
Säilikute arv: 3446

Tartu Ülikool - EAA.5311
Тартуский государственный университет
Tartu Riiklik Ülikool
Säilikute piirdaatumid: 1919-2014
Säilikute arv: 44450