Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

10.2. Kutseühingud

Balti Trükitööliste Ühingu Tallinna osakond - EAA.4485
Revaler Abteilung des Baltischen Buchdrucker-Vereins
Ревельское отделение Прибалтийского общества типографических рабочих
Säilikute piirdaatumid: 1906-1910
Säilikute arv: 4

Eesti Õdede Ühing - EAA.2432
Общество эстонских сестер милосердия
Säilikute piirdaatumid: 1923-1934
Säilikute arv: 2

Eestimaa arstide ühingud, Tallinna ühishaigekassa (koondfond) - EAA.5042
Общества врачей Эстонии
Säilikute piirdaatumid: 1859-1939
Säilikute arv: 120

Graafikaala tööliste kutseühing - EAA.2078
Professioneller Verein der Arbeiter der graphischen Künste
Профессиональное общество рабочих графических искусств
Säilikute piirdaatumid: 1912
Säilikute arv: 1

Liivimaa Naistöö Edendamise Selts - EAA.1578
Livländischer Verein zur Förderung der Frauenarbeit
Лифляндское общество поощрения женского труда
Säilikute piirdaatumid: 1888-1916
Säilikute arv: 8

Narva Arstide Selts - EAA.3182
Нарвское общество врачей
Säilikute piirdaatumid: 1924
Säilikute arv: 1

Pärnu Börsiselts - EAA.4540
Pernauer Börsenverein
Перновcкий биржевой комитет
Säilikute piirdaatumid: 1873-1939
Säilikute arv: 24

Pärnu Lootside Ühing - EAA.5048
Pernauer Lootsenverein
Общество перновских лоцманов
Säilikute piirdaatumid: 1909-1915
Säilikute arv: 7

Saarde õpetajate ühing - EAA.5255
Säilikute piirdaatumid: 1929-1940
Säilikute arv: 2

Siseministeeriumi Eestimaa Kubermangu Asutuste Ametnike Ühing - EAA.1654
Общество служащих в учреждениях Министерства внутренних дел Эстляндской губернии
Siseministeeriumi Asutiste Ametnikkude Ühing
Säilikute piirdaatumid: 1917
Säilikute arv: 4

Tallinna Metallitööliste Ühisus - EAA.1615
Revalscher Metallarbeiter-Verein
Ревельское профессиональное общество рабочих металлического производствa
Säilikute piirdaatumid: 1916-1918
Säilikute arv: 115

Tartu Antoni Selts - EAA.3923
Dorpater Antonien-Gesellschaft
Тартуское общество имени Антониуса
Säilikute piirdaatumid: 1922-1940
Säilikute arv: 12

Tartu Eesti Ametnikkude Ühisus - EAA.3577
Юрьевское общество служащих эстов
Säilikute piirdaatumid: 1917
Säilikute arv: 1

Tartu Eesti Käsitööliste Abiandmise Selts - EAA.3698
Эстонское вспомогательное общество ремесленников города Юрьева
Jurjevi linna Eesti Käsitööliste Avitamise Selts; Tartu Eesti Käsitööliste Ühenduse Selts
Säilikute piirdaatumid: 1889-1922
Säilikute arv: 41

Tartu Käsitööliste Selts - EAA.1873
Dorpater Handwerker Verein
Дерптское (Юрьевское, Тартуское) общество ремесленников
Tartu Artisans’ Society
Säilikute piirdaatumid: 1860-1940
Säilikute arv: 307

Tartu Maalritöösturite Ühing - EAA.1831
Dorpater Maler-Gewerbe Unternehmerverein
Профессиональное общество малярных дел предпринимателей в Тарту
Säilikute piirdaatumid: 1913-1940
Säilikute arv: 7

Viljandi Käsitööliste Abiandmise Selts - EAA.4042
Вильяндиское вспомогательное общество ремесленников
Säilikute piirdaatumid: 1897-1941
Säilikute arv: 76

Võru Eesti Käsitööliste Abiandmise Selts - EAA.3041
Эстонское вспомогательное общество ремесленников города Верро
Võru Linna Eesti Käsitööliste Avitamise Selts
Säilikute piirdaatumid: 1907-1936
Säilikute arv: 1

Ülevenemaalise metsakasvatajate liidu Baltimaade osakonna nõukogu - EAA.5102
Совет Прибалтийского отдела союза лесоводов
Säilikute piirdaatumid: 1917-1918
Säilikute arv: 4