Fondiloend

Balti Trükitööliste Ühingu Tallinna osakond - EAA.4485
Revaler Abteilung des Baltischen Buchdrucker-Vereins
Ревельское отделение Прибалтийского общества типографических рабочих

Ajalugu

Tallinna trükitöölisi koondanud ühing.
Balti Trükitööliste Ühing asutati Riias arvatavasti 1906. a alguses, selle Tallinna osakond
tegutses aktiivselt juba 1906. a suvel, Eestimaa kuberner registreeris selle 07.04.1907.
Osakonna asjaajamist korraldasid liikmete hulgast valitud kolm volimeest (eesistuja,
kassapidaja ning kirjatoimetaja), kes võtsid vastu ka uusi liikmeid.
Iga trükikoja liikmed valisid enda hulgast usaldusmehed, kelle ülesanne oli korraldada
trükikodades seltsiga seotud asjaajamist ning informeerida seltsi volimehi ja eestseisust
seal valitsevast olukorrast (palgavahed, ülekohus, üleastumised jne). Usaldusmehed pidid
osalema osakonna kõigil koosolekutel ning lisaks sellele pidama iga kuu esimesel pühapäeval
usaldusmeeste koosolekuid.
Trükitööliste selts korraldas liikmetele arstiabi andmist ning töövõimetute ja ajutiselt
töötute liikmete abistamist. Tallinna osakonnal oli oma raamatukogu, korraldati muusikaja
tantsuõhtuid ning näitemänge.
Balti Trükitööliste Seltsi Tallinna osakonna järeltulijaks oli 02.12.1919 registreeritud
Tallinna Trükitööliste Ühisus

Materjal

Eestseisuse, usaldusmeeste ja volimeeste koosolekute protokollid (1906–1908); tööolude
korraldamise komisjoni koosolekute protokollid (1909–1910); kirjavahetus trükitööliste
organiseerumise küsimustes ning liikmete allkirjad (1906–1907); Julius Ernst Meigase
liikmeraamat (1906–1908).

Seadused

Balti Trükitööliste Seltsi põhjuskiri = Устав Прибалтийского общества типографов =
Statuten des Baltischen Buchdrucker Vereins = Baltijas Grahmatdrukataju Beedribas
statuti. Рига 1906.