Fondiloend

Tallinna Metallitööliste Ühisus - EAA.1615
Revalscher Metallarbeiter-Verein
Ревельское профессиональное общество рабочих металлического производствa

Ajalugu

Tallinna Metallitööliste Ühisuse asutava komisjoni koosolek toimus 18.09.1906. Põhikiri
kinnitati 13.09.1906 *Eestimaa kubermangu seltsiasjade nõukogus.
Ühisuse eesmärk oli ühendada kõik metallitöölised, et võidelda parema majandusliku
olukorra ja poliitiliste õiguste eest, parandada korteriolusid, anda välja oma häälekandjat,
osutada liikmetele õigus- ja arstiabi jms.
Ühisuse tegevust juhtis volinike koosolek, juhatus ja revisjonikomisjon. Tegevuspiirkond
oli Eestimaa kubermang.
Saksa okupatsiooni ajal ühisuse tegevus katkes, see taastati pärast okupatsiooni lõppu,
1918. a novembris.
Põhikirja registreeris 29.04.1920 Tallinna-Haapsalu rahukogu. Ühisuse tegevuspiirkonnaks oli nüüd kogu Eesti. 13.11.1925 registreeriti uus põhikiri.
Ühisus oli Eestimaa Töölisühingute Keskliidu liige.

Materjal

Põhikiri ja kodukord (dateerimata); koosolekute protokollid (1906–1908); juurdluskomisjoni koosolekute (1917) ja töölisvanemate nõukogu protokollid (1917); streigikomitee koosolekute protokollid; aruanded (1917); liikmete nimekirjad (1906–1917); liikmeraamatud ja ankeedid alfabeetilises järjestuses (1917).

Seonduv aines

ERA 14-7-486. Tallinna-Haapsalu rahukogu akt Tallinna Metallitööliste kutseühingu registreerimise kohta, 1925–1939.
ERA 14-4-485. Tallinna-Haapsalu rahukogu akt Tallinna Metallitööliste Ametiühisuse
registreerimise kohta, 1921–1924.

Seadused

RT 1920, 187/188; RTL 1926, 18.
Metallitööstuse Ametiühisuse Põhjuskiri. [1917].