Fondiloend

Tartu Maalritöösturite Ühing - EAA.1831
Dorpater Maler-Gewerbe Unternehmerverein
Профессиональное общество малярных дел предпринимателей в Тарту

Ajalugu

Eelkäijaks aastatel 1909–1912 tegutsenud Tartu Maalrite Selts, mille asutasid eesti maalrid vastukaaluks saksameelsele Tartu maalrite tsunftile.
13.11.1914 toimus Tartu maalrite koosolek, kus arutati maalritöösturite organiseerumist,
kutsehariduslikke küsimusi ja tööhindu. 05.12.1914 toimunud koosolekul valiti 7-liikmeline komisjon, kelle ülesandeks jäi ühingu põhikirja väljatöötamine. 25.01.1915 toimunud koosolekul otsustati ühingu nimeks võtta Maalritööstuse Edendamise Selts, seltsi ametlikult registreerida ei jõutud. I maailmasõja ajal selts aktiivselt ei tegutsenud.
20.04.1917 toimus Tartu Maalritöösturite Ühingu ametlik asutamiskoosolek. 1937. a
kuulus ühingusse 14 liiget. Ühing oli Tartu Töösturite Keskühingu liige.
Lõpetas tegevuse 1940. a, pärast Eesti okupeerimist.

Materjal

Korralduskomisjoni protokollid (1914–1920); liikmete nimekirjad (1917; 1922–1924); tööoskuse tunnistuse väljaandmise komitee kodukord (1919); kirjavahetus politseimeistri,
linnakomandandi, Tartu Käsitööettevõtjate Keskkomitee, Käsitöökojaga jt ühisuse
registreerimise, keskühisusest väljaastumise, palkade tõstmise, meistrikutse jm kohta
(1914–1940); maalritöö tariifid (1920?); kassadokumendid (1919–1937); Johannes Wollteri kutsetunnistus (1913); Adolf Turba ja P. Parise mälestused ühingu asutamise eelloost, asutamisest ja algaastatest (1937).

Seonduv aines

ERA 3189 — Tartu Töösturite Keskühing, 195 s, 1917–1940.

Kirjandus

Peeter Loderaud. Tartu Maalritöösturite Ühing. — Tartu Töösturite Keskühisus 1917–1937: koguteos. Toim A. Feldmann jt. Tartu: Tartu Töösturite Keskühing, 1937, lk 54.