Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

8.2.6. Vaimulike abistamise kassad

Eestimaa Evangeeliumi Luteriusu Maapastorite Emeritaalkassa (pajukikassa) - EAA.2085
Ministerialkasse der Evangelisch-Luterischen Landprediger Estlands
Эстляндская министериальная касса ев.-лютеранских пасторов
Säilikute piirdaatumid: 1770-1939
Säilikute arv: 10

Eestimaa Evangeeliumi Luteriusu Õpetajate Leskede ja Vaeslaste Abiandmise Selts - EAA.2084
Privatverein der Estländischer Prediger zum Besten derer Wittwen und Waisen
Касса вдов и сирот эстляндских ев.-лютеранских пасторов
Säilikute piirdaatumid: 1643-1932
Säilikute arv: 21

Eestimaa Konsistoriaalringkonna Köstrite Vastastikuse Abistamise Kassa - EAA.3288
Kasse zur gegenseitiger Unterstützung der Küster des Ehstländischen Konsistorialbezirks
Касса взаимного вспоможения кистеров Эстляндского консисториального округа
Eestimaa Köstrite Leskede ja Orbude Abistamise Kassa
Säilikute piirdaatumid: 1843-1904
Säilikute arv: 9

Eestimaa Maapastorite Leskede ja Vaeslaste Abiandmise Kassa - EAA.3140
Estländische alten Landprediger Witwen- und Waisenkasse
Касса оказания помощи вдовам и сиротам эстляндских престарелых пасторов
Säilikute piirdaatumid: 1827-1923
Säilikute arv: 4

Eestimaa Maapastorite Stipendiumikassa - EAA.2936
Estländische Landprediger Stipendien Kasse
Касса эстляндских сельских пасторов для раздачи стипендий
Säilikute piirdaatumid: 1757-1922
Säilikute arv: 4

Pärnumaa ja Pärnu Linna Pastorileskede ja Orbude Kassa - EAA.3494
Witwen- und Waisenkasse der Prediger des pernauschen Sprengels und der Stadt Pernau
Касса вдов и сирот пасторов Перновского округа и города Перновa
Säilikute piirdaatumid: 1836-1909
Säilikute arv: 6