Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Pärnumaa ja Pärnu Linna Pastorileskede ja Orbude Kassa - EAA.3494
Witwen- und Waisenkasse der Prediger des pernauschen Sprengels und der Stadt Pernau
Касса вдов и сирот пасторов Перновского округа и города Перновa

Ajalugu

Kassa eesmärk oli abi osutada Pärnumaa ja Pärnu linna pastorite leskedele ja orbudele. Kassa liikmeks võisid astuda kõik Pärnu piirkonna ordineeritud kirikuõpetajad.
Kassa asutamise täpne aeg on teadmata. 1906. a põhikirja järgi oli liikmeks astumise
tasu 250 rbl, mille võis tasuda ka vähemalt 10 rbl suuruste aastaste osamaksete kaupa. Kassa liikme surma korral maksti tema lesele ja lastele toetust, mis arvutati pere suurusel põhineva koefitsiendi (Quote) alusel. Kassat juhtis üldkogu (Generalversammlung) ja juhatus, mis koosnes praostist ja kahest üldkogul valitud direktorist. Asjaajamise õigsust kontrollisid kaks üldkogul valitud revidenti.
Tegevuse lõpetamise aeg teadmata.

Materjal

Pärnu leskede, orbude, vanurite jne toetamise ühingu põhikiri (1832), Pärnumaa ja Pärnu linna pastorileskede ja orbude kassa põhikirjad (dateerimata, 1906), Eestimaa saksa evangeelsete luterlike koguduste ühenduse (Verband der deutschen Evangelish-Lutherischen Gemeinden Estlands) põhikiri (1923). Kirjavahetus. Koosolekute ja revisjoniprotokollid, eelarved, protokollide mustandid, liikmete nimekiri (1857–1909).
Moskva evangeelse luterliku konsistoriaalringkonna linnapastorite leskede ja orbude kassa (Wittwen- und Waisen-Casse für die Stadtprediger des Moskowischen Evangelisch-Luterischen Consistorialbezirks) põhikirjad (1867, 1877, 1895).

Seonduv aines

EAA 3288 — *Eestimaa Köstrite Leskede ja Orbude Abistamise Kassa, 9 s, 1843–1904.
EAA 2698 — *Parun Uexkülli sihtasutus Tartu luteriusulistele orbudele, 11 s, 1880–1920.

Seadused

Statut der Witwen- und Waisen-Kasse der Prediger des Pernauschen Sprengels und der Stadt Pernau. Pernau 1906.