Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

8.2.1. Keskasutused

Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Konsistoorium - EAA.1187
Estländisches Evangelisch-Lutherisches Konsistorium
Эстляндская евангелическо-лютеранская консистория
Säilikute piirdaatumid: 1591-1947
Säilikute arv: 6985

Eestimaa konsistooriumi ülemapellatsioonikohus - EAA.1189
Estländische Konsistorial Oberappellationsgericht
Эстляндский консисториальный высший апелляционный суд
Säilikute piirdaatumid: 1734-1798
Säilikute arv: 22

Eestimaa ülemsuperintendent - EAA.1188
Estländischer General-Superintendent
Эстляндский генерал-суперинтендент
Säilikute piirdaatumid: 1834-1919
Säilikute arv: 110

Evangeeliumi Luteriusu Üldkonsistoorium Peterburis - EAA.1186
Evangelisch-Luterisches Generalkonsistorium in St Petersburg
Евангелическо-лютеранская Генеральная Консистория в Петербурге
Säilikute piirdaatumid: 1871-1917
Säilikute arv: 1742

Liivimaa Evangeeliumi Luteriusu Konsistoorium - EAA.5273
Livländisches Evangelisch-Lutherisches Konsistorium
Лифляндская евангелическо-лютеранская консистория
Säilikute piirdaatumid: 1715-1911
Säilikute arv: 107

Pärnu alamkonsistoorium - EAA.5085
Pernauer Niederkonsistorium
Перновская нидерконсистория
Säilikute piirdaatumid: 1634-1895
Säilikute arv: 30

Saaremaa konsistoorium - EAA.1192
Öselsches Evangelisch-Lutherisches Konsistorium
Эзельская евангелическо-лютеранская консистория
Säilikute piirdaatumid: 1639-1938
Säilikute arv: 1587

Tartu alamkonsistoorium - EAA.3765
Dorpater Niederkonsistorium
Дерптская нидерконсистория
Säilikute piirdaatumid: 1731-1886
Säilikute arv: 393