Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Tartu alamkonsistoorium - EAA.3765
Dorpater Niederkonsistorium
Дерптская нидерконсистория

Materjal

Protokollid (1731—1833). Aruanded (1797—1828).
Kirjavahetus Tartus alamkonsistooriumi taasavamise, vakantsete pastorikohtade, kirikupühade tähistamise, kiriku lauluraamatute levitamise, "Tarto ma kele kässi ramatu trükkimise", Tartu Jaani kiriku eesti koguduse pastorite ja jumalateenistuste, kihelkonnakoolide ja kooliõpetajate, koguduste heaks annetuste kogumise, feldmarssal Barclay de Tolly ausamba püstitamise, juutide jt usuvahetuse, segapaaride abielude, kihluste katkestamise, abielulahutuste jt küsimustes (1731—1833). Missiivid ja kontseptid (1790—1833). Abielulahutustoimikud (1745—1833). Ülempastorite, pastorite ja diakonite teenistuslehed (1798—1834; 1835—1847). Registreerimisraamatud (1805—1834, 1846—1848). Lõivude nööriraamatud (1798—1833).