Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Pärnu alamkonsistoorium - EAA.5085
Pernauer Niederkonsistorium
Перновская нидерконсистория

Materjal

Konsistoriaal- ja visitatsioonikorraldus Liivimaal (1634—1680). Keisrinna Katariina II ja kindralsuperintendendi ringkirjad (1787—1812). Protokollid (1650—1833). Kirjavahetus ja toimikud konsistooriumi tegevuse ja tema õiguste rikkumise, Pärnu poeglastekooli korra ja distsipliini, Pärnu pastori ja organisti vaheliste kaebeasjade jm kohta, (1651—1976; 1859—1895). Missiivid ja kontseptid (1651—1817). Registreerimisraamatud (1828—1838).