Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

1.5.3. Sõjaväelaste perekondade ja sõjapõgenike abistamise seltsid

Suurvürstinna Jelizaveta Fjodorovna mobiliseeritute perekondade abistamise komitee Eestimaa osakond - EAA.1678
Эстляндское Губернское Отделение Комитета Княгини Елизаветы Феодоровны по Оказанию Благотворительной Помощи Семьям Лиц Призванных на Войну.
Säilikute piirdaatumid: 1914-1918
Säilikute arv: 20

Sõjapõgenike abistamise Põhja-Balti komitee - EAA.2311
Временный Северо-Балтийский Комитет по устройству беженцев
Säilikute piirdaatumid: 1915-1918
Säilikute arv: 85

Sõjaväkke võetud soldatite perekondade hoolekandeasutus Tartus - EAA.3490
Юрьевское городское попечительство по призрению семейств призванных на военную службу солдат
Säilikute piirdaatumid: 1914-1918
Säilikute arv: 2385

Tartu vene sõjapõgenike ja vene vaeste abistamise selts - EAA.2099
Общество помощи Русским беженцам и русским бедным в г. Юрьеве
Säilikute piirdaatumid: 1915-1940
Säilikute arv: 26

Vene-Jaapani sõjas langenute laste hooldamise Haapsalu maakonna komitee - EAA.3666
Hapsalsches Kreis-Komitee für Unterstützung der Kinder im Japanischen Kriege Gefallener
Гапсальский уездный комитет по призрению детей лиц, погибших в войне с Японией
Säilikute piirdaatumid: 1906-1917
Säilikute arv: 12

Vene-Jaapani sõjas langenute laste hooldamise Liivimaa kubermangu komitee - EAA.3741
Livländisches Gouvernements-Komitee für Unterstützung der Kinder im Japanischen Kriege Gefallener
Лифляндский губернский комитет по призрению детей лиц, погибших в войне с Японией
Säilikute piirdaatumid: 1906-1915
Säilikute arv: 21