Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Vene-Jaapani sõjas langenute laste hooldamise Liivimaa kubermangu komitee - EAA.3741
Livländisches Gouvernements-Komitee für Unterstützung der Kinder im Japanischen Kriege Gefallener
Лифляндский губернский комитет по призрению детей лиц, погибших в войне с Японией

Materjal

Kirjavahetus Aleksei peakomitee, Liivimaa kroonupalati, Liivimaa kuberneri, Riia politseimeistri jt-ga alamate politsei-, sandarmeeria- ja sõjaväeametnike lastele toetuse andmise kohta.