Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Tartu vene sõjapõgenike ja vene vaeste abistamise selts - EAA.2099
Общество помощи Русским беженцам и русским бедным в г. Юрьеве

Ajalugu

Seltsi eesmärgiks oli abistada rahaliselt ja aineliselt (korter, toit, riided, töö jne) Tartu linnas viibivaid vene sõjapõgenikke ja vaeseid. Liivimaa kubermangu seltside ja ühingute registrisse kantud 31.12.1915. Juhatuse asukoht ja tegevuspiirkond oli Tartu. Tulu saadi liikmemaksudest, annetustest, teiste organisatsioonide abi- ja toetusrahadest, korjanduste, pidude jne. sissetulekud. Seltsi asutajaks oli Riia ja Miitavi peapiiskop, Riia õppekonna kuraator ja Tartu Ülikooli professor A. S. Nevsorov. Liikmeks valiti häälteenamusega. Juhatusse kuulusid esimees, asetäitja, asjaajaja, kassahoidja ja kolm seltsi peakoosolekul valitud liiget. Juhatuse ülesandeks oli Tartu vene sõjapõgenike ja vene vaeste olukorra kindlaks tegemine, neile abi jagamine jm hoolekanne. Juhatus käis koos vähemalt kord kuus.
Lõpetas tegevuse 1940. a.

Materjal

Põhikirjad 1915–1920; arved; kirjavahetus isikkoosseisuga; sissetulnud ja väljaläinud dokumentide ñurnaal; nimekirjad tasuta lõunate saajate kohta; emigrantide ja Vene emigrantide kohta; toimikud heategevusliku kontserttegevuse, abi jagamise; uute liikmete vastuvõtmise kohta jne.