Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Sõjaväkke võetud soldatite perekondade hoolekandeasutus Tartus - EAA.3490
Юрьевское городское попечительство по призрению семейств призванных на военную службу солдат

Ajalugu

Asutus sõjaväkke võetud sõdurite perekondade hooldamiseks oli seotud nii linna kui kubermangu väeteenistuskomisjoniga. Hoolekandeasutuse ülesandeks oli läbi vaadata abipalveid, jagada abi sõltuvalt perekonna suurusest, sissetulekutest, pereliikmete vanusest jne, viia läbi vastavasisulisi küsitlusi. Sarnased asutused tegutsesid üle kogu Venemaa.
Tegutses ilmselt juba enne 1914. a, lõpetas tegevuse 1918. a.

Materjal

Ringkirjad ja eeskirjad Tartu ringkonna mobiliseeritute perekondadele abi jagamise määradest ja korrast; istungite protokollid; nimelised isikutoimikud mobiliseeritute kohta (s 1–2343); mobiliseeritute nimekirjad, abisaajate tähestikuline nimekiri, jaotuslehed toiduabi ja päevarahade jagamise kohta sõjaväeametnikele; aruanded abi jagamise kohta; andmed mobiliseeritute perekondade kohta (küsitluslehed jm).