Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Vene-Jaapani sõjas langenute laste hooldamise Haapsalu maakonna komitee - EAA.3666
Hapsalsches Kreis-Komitee für Unterstützung der Kinder im Japanischen Kriege Gefallener
Гапсальский уездный комитет по призрению детей лиц, погибших в войне с Японией

Materjal

Istungite protokollid (1906).
Laste ja Vene-Jaapani sõjas töövõime kaotanud ja komitee eestkoste alla kuuluvate isikute nimekirjad, kirjavahetus kubermanguvalitsuste ja vallavalitsustega neile toetuse väljajagamisest (1906–1916); komitee liikmete nimekiri (1915–1916), sissetulnud ja väljaläinud dokumentide registrid