Fondiloend

1.8. Tööstus

1.8.1. Keskasutused

1.8.2. Vabrikuinspektorid

1.8.3. Evakueerimiskomisjonid

1.8.4. Tööstusettevõtted