Fondiloend

1.8.4. Tööstusettevõtted

Munitsipaalettevõte Komre - EAA.T-1155
Säilikute piirdaatumid: 1990-1997
Säilikute arv: 27

Munitsipaalettevõte Meetak - EAA.T-1156
Säilikute piirdaatumid: 1991-1992
Säilikute arv: 6

Munitsipaalettevõte Tartu Kinnisvara - EAA.T-1031
Säilikute piirdaatumid: 1966-1995
Säilikute arv: 914

Munitsipaalettevõte Tartu Signaal - EAA.T-1154
Säilikute piirdaatumid: 1990-1997
Säilikute arv: 24

Munitsipaalettevõte Tartu Videokeskus - EAA.T-1118
Säilikute piirdaatumid: 1989-1993
Säilikute arv: 45

Tartu linna elektrijaam - EAA.3842
Dorpatsches Elektrizitätswerk
Тартуская городская электростанция
Säilikute piirdaatumid: 1909-1944
Säilikute arv: 1524

Tartu linna gaasivabrik - EAA.3896
Dorpatsches Gaswerk
Юрьевская газовая фабрика
Säilikute piirdaatumid: 1880-1944
Säilikute arv: 157

Teedeministeeriumi tellimuste proovimise ja järelevaatuse osakonna insener Dvigateli tehases - EAA.210
Инженер по освидетельствованию и испытанию заказов Mинистерства путей сообщения на вагоностроительном заводе „Двигатель“ в Ревеле
Säilikute piirdaatumid: 1899-1918
Säilikute arv: 207

Ulila tööstused - EAA.3459
Улилаские промышленные предприятия
Säilikute piirdaatumid: 1941-1946
Säilikute arv: 262

Valga linna tapamaja - EAA.3354
Schlachthaus zu Walk
Валкская горoдская скотобойня
Säilikute piirdaatumid: 1910-1918
Säilikute arv: 13

Viljandi linna tapamaja - EAA.3774
Schlachthaus zu Fellin
Феллинская городская скотобойня
Säilikute piirdaatumid: 1900-1915
Säilikute arv: 8