Fondiloend

1.8.1. Keskasutused

Eestimaa kubermangu vabriku ja mäetööstuse komisjon - EAA.205
Estländische Gouvernementsbehörde für Fabrik- und Hüttenwesen
Эстляндское губернское по фабричным и горнозаводским делам присутсвие
Säilikute piirdaatumid: 1894-1917
Säilikute arv: 79

Liivimaa kubermangu vabriku ja mäetööstuse komisjon - EAA.557
Livländische Gouvernementsbehörde für Fabrik- und Hüttenwesen
Лифляндское губернское по фабричным и горнозаводским делам присутсвие
Säilikute piirdaatumid: 1894-1916
Säilikute arv: 2

Riia manufaktuurikomitee - EAA.307
Rigaer Manufakturkomitee
Рижский мануфактурный комитет
Säilikute piirdaatumid: 1848-1863
Säilikute arv: 13