Fondiloend

1. Riigiasutused

1.1. Riigivõim ja riigivalitsemine

1.2. Politseiasutused

1.3. Vanglaasutused

1.4. Sõjaväeasutused

1.5. I Maailmasõja aegsed ajutised asutused

1.6. Riigivarade valitsemise asutused. Rahandus

1.7. Kindlustusasutused

1.8. Tööstus

1.9. Ehitus- ja transpordiasutused

1.10. Kaubandusasutused

1.11. Sideasutused

1.12. Tsensuuriasutused

1.13. Meditsiini- ja hoolekandeasutused

1.14. Karskuskuratooriumid

1.15. Saatkonnad

1.16. Arhiivid

1.17. Kommunaalmajandus

1.18. Rahvamajanduse planeerimine ja statistika

1.19. Põllu- ja veemajandus

1.20. Sport

1.21. Metsandus ja keskkonnakaitse