Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

1. Riigiasutused

1.1. Riigivõim ja riigivalitsemine

1.2. Politseiasutused

1.3. Vanglaasutused

1.4. Sõjaväeasutused

1.5. I Maailmasõja aegsed ajutised asutused

1.6. Riigivarade valitsemise asutused. Rahandus

1.7. Kindlustusasutused

1.8. Tööstus

1.9. Ehitus- ja transpordiasutused

1.10. Kaubandusasutused

1.11. Sideasutused

1.12. Tsensuuriasutused

1.13. Meditsiini- ja hoolekandeasutused

1.14. Karskuskuratooriumid

1.15. Saatkonnad

1.16. Arhiivid

1.17. Kommunaalmajandus

1.18. Rahvamajanduse planeerimine ja statistika

1.19. Põllu- ja veemajandus

1.20. Sport

1.21. Metsandus ja keskkonnakaitse