Fondiloend

1.4. Sõjaväeasutused

1.4.1. Sõjaväe komplekteerimine, majutamine ja varustamine

1.4.2. Sõjaväe ehitusasutused

1.4.3. Sõjaväeosad, -staabid, -valitsused ja piirivalve

1.4.4. Tsiviikaitse