Fondiloend

1.19. Põllu- ja veemajandus

Abja Rajooni TSN TK Põllumajanduse ja Varumise Valitsus - EAA.M-854
Säilikute piirdaatumid: 1953-1954
Säilikute arv: 11

Abja Rajooni TSN TK Põllumajandusinspektsioon - EAA.M-320
Säilikute piirdaatumid: 1958-1961
Säilikute arv: 34

Abja Rajooni TSN Täitevkomitee Põllumajandusosakond - EAA.M-297
Säilikute piirdaatumid: 1945-1954
Säilikute arv: 166

Eesti NSV Põllumajanduse Ministeeriumi Materiaal-Tehnilise Varustuse Peavalitsuse Viljandi Rajoonidevaheline Baas - EAA.M-921
Säilikute piirdaatumid: 1950-1959
Säilikute arv: 55

Eesti NSV Rajoonidevahelise Riikliku Saagimääramise Inspektsiooni Pärnu punkt - EAA.P-404
Säilikute piirdaatumid: 1952-1954
Säilikute arv: 38

Elva Rajooni Kambja Zoo-veterinaarjaoskond - EAA.T-810
Säilikute piirdaatumid: 1951-1960
Säilikute arv: 40

Elva Rajooni TSN Täitevkomitee Põllumajanduse Inspektsioon - EAA.T-758
Säilikute piirdaatumid: 1958-1961
Säilikute arv: 100

Elva Rajooni TSN Täitevkomitee Põllumajanduse ja Varumise Valitsus - EAA.T-988
Säilikute arv: 15

Elva Rajooni TSN Täitevkomitee Põllumajandusosakond - EAA.T-757
Säilikute piirdaatumid: 1947-1949,1950-1953
Säilikute arv: 106

Kallaste Rajooni TSN Täitevkomitee Põllumajanduse Inspektsioon - EAA.T-670
Säilikute piirdaatumid: 1958-1959
Säilikute arv: 42

Kallaste Rajooni TSN Täitevkomitee Põllumajanduse ja Varumise Valitsus - EAA.T-496
Säilikute piirdaatumid: 1953
Säilikute arv: 14

Kallaste Rajooni TSN Täitevkomitee Põllumajandusosakond - EAA.T-972
Säilikute piirdaatumid: 1950-1953
Säilikute arv: 71

Kilingi-Nõmme Rajooni TSN Täitevkomitee Põllumajandusosakond - EAA.P-1098
Säilikute piirdaatumid: 1950-1953
Säilikute arv: 14

Köögiviljasordiseemne Tartu Rajoonidevaheline Kontor - EAA.T-624
Säilikute piirdaatumid: 1948-1955
Säilikute arv: 24

NSV Liidu Varumise Ministeeriumi Abja Rajooni Volinik Eesti NSV-s - EAA.M-234
NSVL Varumise Ministeeriumi Abja Rajooni Voliniku Valitsus
Säilikute piirdaatumid: 1952-1956
Säilikute arv: 13

NSV Liidu Varumise Ministeeriumi Eesti NSV Tartu Rajooni Volinik - EAA.T-370
Säilikute piirdaatumid: 1944-1956
Säilikute arv: 110

NSV Liidu Varumise Ministeeriumi Elva Rajooni Volinik Eesti NSV-s - EAA.T-724
Säilikute piirdaatumid: 1946-1956
Säilikute arv: 23

NSV Liidu Varumise Ministeeriumi Kallaste Rajooni Volinik Eesti NSV-s - EAA.T-506
Säilikute piirdaatumid: 1948-1956
Säilikute arv: 37

NSV Liidu Varumise Ministeeriumi Suure-Jaani Rajooni Volinik Eesti NSV-s - EAA.M-622
NSVL Varumise Ministeeriumi Suure-Jaani Rajooni Voliniku Valitsus
Säilikute piirdaatumid: 1950-1956
Säilikute arv: 73

NSV Liidu Varumise Ministeeriumi Viljandi Rajooni Volinik Eesti NSV-s - EAA.M-570
NSVL Varumise Ministeeriumi Viljandi Rajooni Voliniku Valitsus
Säilikute piirdaatumid: 1951-1956
Säilikute arv: 27

NSV Liidu Varumise Ministeeriumi Viljandimaa Volinik Eesti NSV-s - EAA.M-144
NSVL Varumise Rahvakomissariaadi Eesti NSV Viljandi Maakonna Volinik
Säilikute piirdaatumid: 1944-1947
Säilikute arv: 30

NSV Liidu Varumisministeeriumi Pärnu- Jaagupi Rajooni Voliniku Valitsus - EAA.P-497
Säilikute piirdaatumid: 1946-1956
Säilikute arv: 53

NSV Liidu Varumisministeeriumi Pärnumaa Varumise Voliniku Valitsus - EAA.P-1099
Säilikute piirdaatumid: 1944-1950
Säilikute arv: 12

Peasordiviljasalve Eesti Vabariikliku Kontori Viljandimaa Baas - EAA.M-928
Säilikute piirdaatumid: 1947-1952
Säilikute arv: 8

Pärnu Linna Piirkonna Riiklik Kokkuostu Inspektsioon - EAA.P-961
Säilikute piirdaatumid: 1961-1962
Säilikute arv: 125

Pärnu Linna TSN Täitevkomitee Põllumajanduse Inspektsioon - EAA.P-607
Säilikute piirdaatumid: 1954-1961
Säilikute arv: 21

Pärnu Rajooni Varumise Voliniku Valitsus - EAA.P-475
Säilikute piirdaatumid: 1950-1956
Säilikute arv: 177

Pärnu-Jaagupi Rajooni Põllumajanduse ja Varumise Valitsus - EAA.P-480
Säilikute piirdaatumid: 1950-1954
Säilikute arv: 48

Pärnu-Jaagupi Rajooni TSN Täitevkomitee Põllumajandusosakond - EAA.P-479
Säilikute piirdaatumid: 1950-1953
Säilikute arv: 11

Pärnumaa Maaparandus- ja Maamõõdubüroo - EAA.P-1145
Säilikute piirdaatumid: 1993-1997
Säilikute arv: 36

Põllumajandussaaduste Turustamise Kontori Pärnumaa Baas - EAA.P-300
Säilikute piirdaatumid: 1945-1950
Säilikute arv: 188

Suure-Jaani Rajooni TSN TK Põllumajanduse ja Varumise Valitsus - EAA.M-832
Säilikute arv: 6

Suure-Jaani Rajooni TSN TK Põllumajandusinspektsioon - EAA.M-648
Säilikute piirdaatumid: 1958-1959
Säilikute arv: 12

Suure-Jaani Rajooni TSN Täitevkomitee Põllumajandusosakond - EAA.M-623
Säilikute piirdaatumid: 1950-1953
Säilikute arv: 21

Tartu Maaparandusbüroo - EAA.T-692
Säilikute piirdaatumid: 1949-1990
Säilikute arv: 767

Tartu Maaparandusjaam - EAA.T-561
Säilikute piirdaatumid: 1950-1960
Säilikute arv: 88

Tartu Põllumajandustehnika Tootmiskoondis - EAA.T-634
Säilikute piirdaatumid: 1944-1991
Säilikute arv: 887

Tartu Rajooni RSN Täitevkomitee Põllumajandusvalitsus - EAA.T-1024
Säilikute piirdaatumid: 1962-1981
Säilikute arv: 2197

Tartu Rajooni TSN Täitevkomitee Põllumajanduse Inspektsioon - EAA.T-668
Säilikute piirdaatumid: 1958-1961
Säilikute arv: 276

Tartu Rajooni TSN Täitevkomitee Põllumajanduse ja Varumise Valitsus - EAA.T-989
Säilikute piirdaatumid: 1953-1954
Säilikute arv: 6

Tartu Rajooni TSN Täitevkomitee Põllumajandusosakond - EAA.T-154
Säilikute piirdaatumid: 1950-1953
Säilikute arv: 24

Tartu Rajooni TSN Täitevkomitee Tõunoorhobuste Treeningpunkt - EAA.T-621
Säilikute piirdaatumid: 1953-1954
Säilikute arv: 2

Tartu Territoriaalne Vee Kasutamise ja Kaitse Valitsus - EAA.T-1063
Säilikute piirdaatumid: 1983-1988
Säilikute arv: 50

Viljandi Maakonnavalitsuse Põllumajandusamet - EAA.M-930
Säilikute piirdaatumid: 1990-1994
Säilikute arv: 14

Viljandi Maaparandusvalitsus - EAA.M-786
ENSV Ministrite Nõukogu juures asuva Maaparanduse Peavalitsuse Kuivendussüsteemide Ekspluatatsiooni Paide Territoriaalvalitsus; ENSV Põllumajanduse Ministeeriumi Maaparanduse Peavalitsuse Kuivendussüsteemide Ekspluatatsiooni Viljandi Territoriaalvalitsus
Säilikute piirdaatumid: 1949-1990
Säilikute arv: 542

Viljandi Maavalitsuse Maa-amet - EAA.M-917
Säilikute piirdaatumid: 1975-1994
Säilikute arv: 812

Viljandi Rajooni Agrotööstuskoondis (ATK) - EAA.M-869
Säilikute piirdaatumid: 1975-1991
Säilikute arv: 1407

Viljandi Rajooni Kolhoosidevaheline Turbatootmise Nõukogu - EAA.M-805
Säilikute piirdaatumid: 1958-1972
Säilikute arv: 109

Viljandi Rajooni Loomade Haiguste Tõrje Jaam - EAA.M-831
Säilikute piirdaatumid: 1946-1990
Säilikute arv: 371

Viljandi Rajooni TSN TK Põllumajanduse ja Varumise Valitsus - EAA.M-833
Säilikute piirdaatumid: 1953-1954
Säilikute arv: 3

Viljandi Rajooni TSN TK Põllumajandusinspektsioon - EAA.M-765
Säilikute piirdaatumid: 1944-1961
Säilikute arv: 633

Viljandi Rajooni TSN Täitevkomitee Põllumajandusosakond - EAA.M-360
Säilikute piirdaatumid: 1950-1953
Säilikute arv: 100

Viljandi Rajooni TSN Täitevkomitee Põllumajandusvalitsus - EAA.M-803
Säilikute piirdaatumid: 1962-1975
Säilikute arv: 2719

Viljandimaa TSN Täitevkomitee Põllumajandusosakond - EAA.M-351
Säilikute piirdaatumid: 1944-1951
Säilikute arv: 271

Vändra Rajooni TSN Täitevkomitee Põllumajandusosakond - EAA.P-650
Säilikute piirdaatumid: 1950-1953
Säilikute arv: 7

Üleliidulise Ühingu "Heinvaru" Eesti Vabariikliku Kontori Viljandi põhipunkt - EAA.M-929
Säilikute piirdaatumid: 1945-1952
Säilikute arv: 18