Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

1.8.4. Tööstusettevõtted

Munitsipaalettevõte Komre - EAA.T-1155
Säilikute piirdaatumid: 1990-1997
Säilikute arv: 27

Munitsipaalettevõte Meetak - EAA.T-1156
Säilikute piirdaatumid: 1991-1992
Säilikute arv: 6

Munitsipaalettevõte Tartu Kinnisvara - EAA.T-1031
Säilikute piirdaatumid: 1966-1995
Säilikute arv: 914

Munitsipaalettevõte Tartu Signaal - EAA.T-1154
Säilikute piirdaatumid: 1990-1997
Säilikute arv: 24

Munitsipaalettevõte Tartu Videokeskus - EAA.T-1118
Säilikute piirdaatumid: 1989-1993
Säilikute arv: 45

Tartu linna elektrijaam - EAA.3842
Dorpatsches Elektrizitätswerk
Тартуская городская электростанция
Säilikute piirdaatumid: 1909-1944
Säilikute arv: 1524

Tartu linna gaasivabrik - EAA.3896
Dorpatsches Gaswerk
Юрьевская газовая фабрика
Säilikute piirdaatumid: 1880-1944
Säilikute arv: 157

Teedeministeeriumi tellimuste proovimise ja järelevaatuse osakonna insener Dvigateli tehases - EAA.210
Инженер по освидетельствованию и испытанию заказов Mинистерства путей сообщения на вагоностроительном заводе „Двигатель“ в Ревеле
Säilikute piirdaatumid: 1899-1918
Säilikute arv: 207

Ulila tööstused - EAA.3459
Улилаские промышленные предприятия
Säilikute piirdaatumid: 1941-1946
Säilikute arv: 262

Valga linna tapamaja - EAA.3354
Schlachthaus zu Walk
Валкская горoдская скотобойня
Säilikute piirdaatumid: 1910-1918
Säilikute arv: 13

Viljandi linna tapamaja - EAA.3774
Schlachthaus zu Fellin
Феллинская городская скотобойня
Säilikute piirdaatumid: 1900-1915
Säilikute arv: 8