Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Teedeministeeriumi tellimuste proovimise ja järelevaatuse osakonna insener Dvigateli tehases - EAA.210
Инженер по освидетельствованию и испытанию заказов Mинистерства путей сообщения на вагоностроительном заводе „Двигатель“ в Ревеле

Ajalugu

Valitsuse tehnilise järelevalve esindaja raudtee vajadusteks tootvas tehases.
Institutsioon loodi teedeministeeriumi 03.05.1899 ajutise määruse alusel. Sellega toodi
tellimuste ning laevade aurukatelde kontrolli ja järelevalve osakond vabrikute peainspektsiooni alt teedeministeeriumi haldusalasse. Osakonna ülesandeks oli üldine järelevalve tootmise üle nendes tehastes, kus toodeti raud-, vee- ja maanteede ekspluatatsiooniks vajalikke seadmeid, ning laevade aurukatelde tehniline järelevalve. Dvigateli tehase juures asus osakonna insener ametisse 1899. a mais pärast tehase sisseõnnistamist. Kontrollis toodangu vastavust joonistele. Allus peainsenerile Peterburis.
Lõpetas tegevuse seoses teedeministeeriumi reorganiseerimisega teede rahvakomissariaadiks.

Materjal

Teedeministeeriumi ringkirjad (1899–1917); toimikud ja kirjavahetus hangete, kontrollaktide väljaandmise, praagi, toodangu märgistamise, tellimuste täitmise, kauba- ja reisivagunite hangete, Dvigateli, Volta jt Tallinna tehaste tootlikkuse, tulekahjude, streikide, tööliste sõjaväest vabastamise (1915–1916) jm kohta; aruanded materjalide kohta (1899–1918); registratuurraamatud (1916–1918); templid.

Seonduv aines

EAA 624 — *AS Dvigatel, 13 s, 1908–1935.

Seadused

ПСЗ III, nr 1899 (03.05.1899).
Отдел по освидетельствованию и испытанию заказов Министерства путей сооб-
щения. — Высшие и центральные государственные учреждения России 1801–1917.
Т. 3. С.-Петербург: Наука, 2002, lk 46–47.