Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Valga linna tapamaja - EAA.3354
Schlachthaus zu Walk
Валкская горoдская скотобойня

Ajalugu

Linnavalitsusele allunud ettevõte.
17.07.1892 võttis Valga linnavalitsus vastu otsuse ehitada linna tapamaja.
15.10.1898 andis Liivimaa kubermanguvalitsuse linnaasjade komisjon välja tapamaja
ehitusloa. 28.04.1899 moodustati linnavalitsuse juurde seitsmeliikmeline tapamaja ehitamise komisjon, kelle tööülesannete hulka kuulus ka liha ja lihasaadustega kauplemiseks ette nähtud kohustuslike määruste väljatöötamine.
Tapamaja ehitati Metsa tänavale ja valmis 1908. a. Hiljem moodustati linnavalitsuse
juurde tapamaja valitsemise komisjon. Esimesed loomad toodi tapamajja 1910. a.
Valga linna tapamaja lõpetas tegevuse 1940. a.

Materjal

Pearaamat (1913–1918); arveraamatud (1910–1912); kassaraamatud (1913–1916); päevaraamatud (1910–1911).

Seonduv aines

EAA 3366-1-148. Дело о благоустройстве города, 1896–1911.
ERA 1113-1-388. Kirjavahetus tapamajade maksumäärade, loomaarstide kinnitamise Tartu ülikooli loomaarstiteaduskonna üliõpilaste praktika kohta tapamajades. Valga linna tapamaja ehitusprojekt, 1928–1929.