Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Viljandi linna tapamaja - EAA.3774
Schlachthaus zu Fellin
Феллинская городская скотобойня

Ajalugu

Viljandi linnavalitsusele allunud ettevõte.
Viljandisse tapamaja ehitamine kerkis päevakorda 1890. a. Linnas oli palju neid, kes
müüsid liha ilma eelneva meditsiinilise kontrollita, samuti polnud veterinaararstil võimalik viibida kõigi tapmiste juures. 20.07.1894 andis Viljandi maakonna sanitaarkomisjon välja ajutised reeglid järelevalve kohta lihaga kauplemisel.
17.03.1901 eraldati linna tagavarakapitalist tapamaja ehituseks 6000 rbl. Tapamaja valmis samal aastal ja asus Ranna pst 6 ja Liiva tn 12 nurgal.
Viljandi tapamaja lõpetas tegevuse 1942. a.

Materjal

Ehitusmaterjalide kontoraamat, materjalide ja tööde arved (1900); kassaraamatud (1900–1915).

Seonduv aines

EAA 3780-1-704. Дело Феллинской городской управы об устройстве городской
скотобойни, 1890–1901.
ERA 1113 — EV põllutööministeeriumi veterinaartalitus, 729 s, 1918–1944.
ERA 3077 — Viljandi linnavalitsus, 2823 s, 1918–1944.