Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

1.1.1.2. Eestimaa kubermanguasutused

Eestimaa kubermangu seltsiasjade nõukogu - EAA.44
Session für Vereinsangelegenheiten des Gouvernement Estland
Эстляндское губернское по делам об обществах и союзах присутствие
Säilikute piirdaatumid: 1862-1918
Säilikute arv: 1002

Eestimaa kubermangu talurahvaasjade komisjon - EAA.40
Estländische Gouvernementsbehörde für Bauern-Angelegenheiten
Эстляндское губернское по крестьянским делам присутствие
Säilikute piirdaatumid: 1882-1917
Säilikute arv: 1155

Eestimaa kubermanguvalitsus - EAA.30
Estländische Gouvernementsregierung
Эстляндское губернское правление
Säilikute piirdaatumid: 1782-1917
Säilikute arv: 103005

Eestimaa kuberneri kantselei - EAA.29
Kanzlei des Estländischen Gouverneurs
Канцелярия Эстляндского губернатора
Säilikute piirdaatumid: 1766-1917
Säilikute arv: 21913

Eestimaa talurahvaasjade komisjon - EAA.5081
Estländische Kommission für Bauernangelegenheiten
Эстляндская комиссия крестьянских дел
Säilikute piirdaatumid: 1860-1866
Säilikute arv: 5

Eestimaa talurahvaseaduse erikomisjon - EAA.4728
Temporäre Kommission in Sachen der Bauernverordnung für Estland
Особая комиссия по делам крестьянского положения в Эстляндии
Säilikute piirdaatumid: 1833-1856
Säilikute arv: 131

Eestimaa uue talurahvaseaduse sisseseadmise komisjon - EAA.39
Kommission zur Einführung der neuen Bauernverordnung in Estland
Комиссия для введения нового положения об эстляндских крестьянах
Säilikute piirdaatumid: 1816-1834
Säilikute arv: 876