Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Eestimaa talurahvaasjade komisjon - EAA.5081
Estländische Kommission für Bauernangelegenheiten
Эстляндская комиссия крестьянских дел

Ajalugu

Eestimaa Talurahvaasjade Komisjon moodustati Senati 05.07.1856 ukaasi „Määrus Eestimaa kubermangu talupoegade kohta”alusel, mis haaras kõiki Eestimaa kubermangu talupoegade seisuse ning maaküsimuste kohta varem kehtivaid seadusi ja reegleid. Maaküsimusi kajastav osa 1856. a seadusest pidi kuuluma täitmisele ilma igasuguste piiranguteta nii rendimaade kui ka talupoegadele omandiks müüdavate maade osas. Määrusega kinnitati talupoegade seisuse õigused, vallakogukondade moodustamine ja nende sisemine korraldus ning vallaametnike valimise kord.

Eestimaa Talurahvaasjade Komisjon moodustati kaheksaliikmelisena Eestimaa kuberneri eesistumisel ja tema ülesanneteks oli talurahvaseaduste selgitamine, tõlgendamine ja seaduse rakendamisel tekkivate kaebuste lahendamine.

Komisjon likvideeriti Senati ukaasiga 17.04.1893 „Balti kubermangude talurahvaasjade komisjonide reeglite kinnitamine”, järeltulijaks oli talurahvaasjade osakond e komisjon.

Materjal

Toimikud Eestimaa 1856. a talurahvaseaduse rakendamise järelevalve kohta (1860-1863). Väljavõtted Eestimaa Kubermangu Statistikakomitee protokollidest ja toimikuist a-te 1858-1864 kohta (1865-1866).

Seonduv aines

EAA f 29 -Eestimaa kuberneri kantselei; f 30 - Eestimaa Kubermanguvalitsus.

Seadused

ПСЗ II nr 30693 (05.07.1856); ПСЗ III nr 9498 (17.04.1893).