Fondiloend

6.6. Teadusasutused

Balti Tsonaalse Teadusliku Uurimise Veterinaarlaboratoorium - EAA.5373
Зональная научно-производственная ветеринарная лаборатория по болезням птиц
Balti Tsonaalne Teaduslik-Tootmisalane Lindude Haiguste Veterinaarlaboratoorium (1967-1971)
Säilikute piirdaatumid: 1967-1991
Säilikute arv: 301

Eesti Agrobiokeskus - EAA.5372
Сельскохозяйственный биотехнологический центр Эстонии
Eesti Põllumajanduslik Biotehnoloogia Keskus (1987-1996), Eesti Agrobiokeskus (1996-2001)
Säilikute piirdaatumid: 1987-2000
Säilikute arv: 73

Eesti Loomakasvatuse ja Veterinaaria Teadusliku Uurimise Instituudi erikonstrueerimisbüroo - EAA.5406
Специальное конструкторское бюро Эстонского научно-исследовательского института животноводства и ветеринарии
Säilikute piirdaatumid: 1965-1992
Säilikute arv: 249

Eesti Loomakasvatuse ja Veterinaaria Teadusliku Uurimise Instituut - EAA.5405
Эстонский научно-исследовательский институт животноводства и ветеринарии
Eesti Loomakasvatuse ja Veterinaaria Instituut (1947-1956); Eesti Loomakasvatuse ja Veterinaaria Teadusliku Uurimise Instituut (1956-1967); Tööpunalipu ordeniga Eesti Loomakasvatuse ja Veterinaaria Teadusliku uurimise Instituut (1967-1975); Tööpunalipu ordeniga A. Mölderi nimeline Eesti loomakasvatuse ja Veterinaaria Teadusliku Uurimise Instituut
Säilikute piirdaatumid: 1946-1996
Säilikute arv: 2389

Eesti Metsanduse ja Looduskaitse Instituudi Tartu katsepuukool - EAA.5391
Тартуский лесной питомник Эстонского научно-исследовательского института лесного хозяйства и охраны природы
Metsanduse Teadusliku Uurimise Laboratooriumi Isemajandav Puukool (1964-1969), Tartu Katse-Puukool (1970-1971)
Säilikute piirdaatumid: 1964-1971
Säilikute arv: 71

Eesti Metsanduse ja Looduskaitse Instituut - EAA.5390
Эстонский научно-исследовательский институт лесного хозяйства и охраны природы
Metsanduse Teadusliku Uurimise Laboratoorium (1963-1969), Eesti Metsamajanduse ja Looduskaitse Teadusliku Uurimise Instituut (1969-1992)
Säilikute piirdaatumid: 1963-1995
Säilikute arv: 784

Eesti NSV Teaduste Akadeemia Füüsika Instituut - EAA.5375
Институт физики АН ЭССР
Säilikute piirdaatumid: 1973-1997
Säilikute arv: 878

Eesti NSV Teaduste Akadeemia Füüsika ja Astronoomia Instituut - EAA.5307
Säilikute piirdaatumid: 1946-1973
Säilikute arv: 1551

Eesti Peekoni Tõugu Sigade Riiklik Tõulava - EAA.P-1047
Säilikute piirdaatumid: 1951-1992
Säilikute arv: 416

Eesti Põllumajanduse Tehnoteeninduse Instituut - EAA.T-1153
Säilikute piirdaatumid: 1973-1992
Säilikute arv: 101

Eesti Teaduste Akadeemia looduskaitse komisjon - EAA.5310
Комиссия по охране природы АН ЭССР
Säilikute piirdaatumid: 1953-1984
Säilikute arv: 227

Maaelu Arengu Instituut - EAA.T-2001
Säilikute piirdaatumid: 1985-1998
Säilikute arv: 188

Piistaoja Veisekasvatuse Katsejaam - EAA.P-1169
Säilikute piirdaatumid: 1992-1997
Säilikute arv: 50

Polli katsejaam - EAA.M-812
Polli Filiaal; Polli Katsebaas; Polli Näidis-Katsemajand
Säilikute piirdaatumid: 1945-1995
Säilikute arv: 1172

Sihtasutus Eesti Õiguskeskus - EAA.5432
Säilikute piirdaatumid: 1994-2009
Säilikute arv: 112

Tartu Askoli Laboratoorium - EAA.T-1050
Säilikute piirdaatumid: 1946-1955
Säilikute arv: 28

Tartu Rajoonidevaheline Veterinaar-Bakterioloogiline Laboratoorium - EAA.T-1051
Säilikute piirdaatumid: 1951-1955
Säilikute arv: 37

Tartu Tähetorn - EAA.5374
Tartuer Sternwarte
Тартуская обсерватория
Säilikute piirdaatumid: 1794-1971
Säilikute arv: 422

Tartu Veterinaar-Bakterioloogiline Laboratoorium - EAA.T-1049
Säilikute piirdaatumid: 1945-1958
Säilikute arv: 105

Tori Hobusekasvatuse Teadusliku Uurimise ja Aretamise Instituut - EAA.P-678
Säilikute piirdaatumid: 1944-1956
Säilikute arv: 77

Zooloogia ja Botaanika Instituut - EAA.5308
Säilikute piirdaatumid: 1904-2005
Säilikute arv: 1125