Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

10.6.2.3. Säästuühistud

Eestimaa kroonupalati ja allasutuste ametnikkude laenu-ja hoiukassa - EAA.626
Сcудо-сберегательная касса служащих в Эстляндской казенной палатe и подведомственных ей учреждениях
Säilikute piirdaatumid: 1897-1917
Säilikute arv: 27

Siseministeeriumi asutuste ametnike laenu- ja hoiukassa Eestimaa kubermangus - EAA.1653
Ссудо-сберегательная касса служащих по ведомству Министерства внутренних дел в учреждениях Эстляндской губернии
Säilikute piirdaatumid: 1891-1917
Säilikute arv: 7

Tartu ülikooli teenistujate laenu-hoiukassa - EAA.2666
Leih- und Sparkasse der Beamten Dorpater Universität
Ссудо-сберегательная касса служащих Юрьевского университета
Säilikute piirdaatumid: 1894-1917
Säilikute arv: 45