Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Siseministeeriumi asutuste ametnike laenu- ja hoiukassa Eestimaa kubermangus - EAA.1653
Ссудо-сберегательная касса служащих по ведомству Министерства внутренних дел в учреждениях Эстляндской губернии

Ajalugu

Laenu-hoiukassa, mille põhitegevuseks oli koguda Eestimaa kubermangus asuvate siseministeeriumi ametnike hoiuseid ja anda neile laenu.
Siseministeeriumi asutuste ametnikkude laenu- ja hoiukassa alustas oma tegevust
20.01.1891. Kassat juhtisid üldkoosolek ja juhatus. Laene anti liikmemaksudest laekunud summade arvel.
Kassa tegevuse lõppaeg pole teada.

Materjal

Aruanded ja protokollid (1891–1916); laenusoovi avaldused (1916); pearaamat (1895–1910); laenuraamat (1894–1917); isiklike arvete raamat (1897–1917).