Fondiloend

10.6.2.3. Säästuühistud

Ajalugu

Säästuühistute ülesanne oli edendada säästmist esmajoones ametnike ja tööliste hulgas.
Levisid 19. saj viimasel kümnendil. Säästuühistute tegevus oli riiklikult soositud, kasutusel olid ülevenemaalised tüüppõhikirjad. Eestis levisid säästuühistuist säästu- ja laenukassad ning säästu-, laenu ja abistamiskassad, mõlema tüübi tegevus põhines liikmete kohustuslikul säästmisel. Säästu- ja laenukassade tegevus oli tavaliselt piiratud väikese inimesterühmaga, kes töötasid samas asutuses või käitises. Enamik säästu- ja laenukassasid lõpetas tegevuse I maailmasõja ajal. Uuesti hakati neid asutama 1920. a-tel. Nõukogude okupatsiooni alguses liideti osa neist ENSV Riiklike Töö ja Hoiukassade organisatsiooniga, osa likvideeriti 1941. a.