Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

1.1.3. 1905.-1917. aasta ajutised valitsusorganid

1.1.3.1. Riigiduuma maakondlikud valimiskomisjonid

1.1.3.2. Eesti(maa) Kubermangu Komissar

1.1.3.3. Maakonnakomissarid

1.1.3.4. Maanõukogu valimiskomiteed

1.1.3.5. Ajutise Valitsuse maakonnavalitsused

1.1.3.6. Asutava Kogu valimiskomisjonid

1.1.3.7. Maakomiteed