Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

1.1.3.2. Eesti(maa) Kubermangu Komissar

Eestimaa kubermangu komissar - EAA.4699
Estländisches Gouvernementskommissar
Эстляндский губернский комиссар
Säilikute piirdaatumid: 1917-1918
Säilikute arv: 488

Eestimaa kubermangu komissari abi - EAA.4695
Gehilfe des Estländischen Gouvernementskommissars
Помощник Эстляндского губернского комиссара
Säilikute piirdaatumid: 1917-1918
Säilikute arv: 65