Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

1.1.3.3. Maakonnakomissarid

Haapsalu maakonna komissar - EAA.4696
Kommissar des Hapsalschen Kreises
Säilikute piirdaatumid: 1917
Säilikute arv: 16

Harju maakonna komissar - EAA.4697
Kommissar des Harrischen Kreises
Säilikute piirdaatumid: 1917
Säilikute arv: 8

Järva maakonna komissar - EAA.4698
Kommissar des Jerwschen Kreises
Säilikute piirdaatumid: 1917
Säilikute arv: 9

Pärnu maakonna komissar - EAA.4666
Kommissar des Pernauschen Kreises
Säilikute piirdaatumid: 1917
Säilikute arv: 90

Saaremaa maakonna komissar - EAA.4668
Kommissar des Oeselschen Kreises
Säilikute piirdaatumid: 1917
Säilikute arv: 1

Tartu maakonna komissar - EAA.4667
Kommissar des Dorpatschen Kreises
Säilikute piirdaatumid: 1917
Säilikute arv: 6

Valga maakonna komissar - EAA.4671
Kommissar des Walkschen Kreises
Säilikute piirdaatumid: 1917
Säilikute arv: 5

Viljandi maakonna komissar - EAA.4669
Kommissar des Fellinschen Kreises
Säilikute piirdaatumid: 1916-1917
Säilikute arv: 32

Võru maakonna komissar - EAA.4682
Kommissar des Werroschen Kreises
Säilikute piirdaatumid: 1917
Säilikute arv: 45