Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

1.1. Riigivõim ja riigivalitsemine

1.1.1. Vene impeeriumi aegsed keskasutused

1.1.2. Talurahvaasjade komissarid

1.1.3. 1905.-1917. aasta ajutised valitsusorganid

1.1.4. Kohalikud omavalitsused ja täitevkomiteed