Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

1.1.3.7. Maakomiteed

Eestimaa kubermangu maakomitee - EAA.4670
Estländisches Gouvernements-Landkomitee
Эстляндский губернский земельный комитет
Säilikute piirdaatumid: 1917-1918
Säilikute arv: 7

Pärnu maakonna maakomitee - EAA.4689
Pernausches Kreis-Landkomitee
Перновский Уездный Земельный Комитет
Säilikute piirdaatumid: 1917-1918
Säilikute arv: 9