Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

2.2. Liivimaa rüütelkond

Liivimaa maanõunike kolleegium - EAA.909
Livländisches Landratskollegium
Лифляндская ландратская коллегия
Säilikute piirdaatumid: 1627-1924
Säilikute arv: 477

Liivimaa maanõunike kolleegiumi statistikabüroo - EAA.1427
Statistisches Büro des Livländischen Landratskollegiums
Статистическое бюро Лифляндской ландратской коллегии
Liivimaa Maanõunikkude Kolleegiumi maamaksude toimkonna keskkomisjoni ja Statistika Büroo aktide nimestik
Säilikute piirdaatumid: 1860-1913
Säilikute arv: 256

Liivimaa maanõunike kolleegiumi teedeosakond - EAA.1660
Abteilung für Wegeangelegenheiten des Livländischen Landratskollegiums
Дорожное отделение Лифляндской ландратской коллегии
Säilikute piirdaatumid: 1888-1918
Säilikute arv: 104

Liivimaa rüütelkonna varade ja õiguste Liivimaa ja Eestimaa maanõukogule üleandmise komisjon - EAA.4958
Комиссия по передаче имуществ и прав Лифляндского дворянства Лифляндскому и Эстляндскому Земским Советам
Säilikute piirdaatumid: 1917-1918
Säilikute arv: 11

Liivimaa rüütlimõisate administratsioon - EAA.3283
Administration der Livländischen Ritterschaftsgüter
Администрация Лифляндских дворянских имений
Säilikute piirdaatumid: 1872-1921
Säilikute arv: 27

Pärnu-Viljandi kreisisaadik - EAA.1724
Kreisdeputierter Pernau-Fellinschen Kreises
Дворянский депутат Перново-Феллинского уезда
Säilikute piirdaatumid: 1883-1917
Säilikute arv: 60