Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Pärnu-Viljandi kreisisaadik - EAA.1724
Kreisdeputierter Pernau-Fellinschen Kreises
Дворянский депутат Перново-Феллинского уезда

Materjal

Liivimaa Kubermanguvalitsuse ettekirjutused teede ja sildade ehitamise kohta, Liivimaa aadlike ühenduse (Adelsverband) põhikiri ja üleskutsed 1909–1913, aruanded teede ja sildade seisukorra kohta Pärnumaal 1913 jm.
Toimikud ja kirjavahetus riigimaksude ja varade hindamise, postikorralduse ja telefoni, teede ja sildade rajamise, metsamajanduse ja jahipidamise, alkohoolsete jookide müügi, relvalubade uuendamise, rekvireerimiste, 1905. a revolutsioonis kannatanud mõisamajapidamiste taastamiseks laenude andmise kohta; lauaregister 1910–1915.