Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Liivimaa maanõunike kolleegiumi statistikabüroo - EAA.1427
Statistisches Büro des Livländischen Landratskollegiums
Статистическое бюро Лифляндской ландратской коллегии
Liivimaa Maanõunikkude Kolleegiumi maamaksude toimkonna keskkomisjoni ja Statistika Büroo aktide nimestik

Materjal

Ettepanekud Maapäevale 1860; ärakirjad vallavalitsuste eelarvetest 1908–1911; statistilised andmed kariloomade 1913; kvoodimaade (maakondade kaupa) 1913, 1895, 1896, 1897, müüdud ja väljarenditud mõisamaade 1884–1894; talude rendi- ja väljaostumaksust järelejäänud võlgade (maakondade kaupa) 1882, 1891–1900, kiriku- ja rüütlimõisate müümata maade külvi 1893; teede- ja postijaamade ehitamise kohustuse 1882; luterlike maakoolide ja õpilaste kohta 1873–1887, üksikute koolivalitsuste aruanded 1870–1887; raudtee-ankeet (maakondade kaupa) 1879; statistilised aastaaruanded 1867 (maakondade ja kihelkondade kaupa, s 139–192); riikliku maamaksu (Dessatinen Steuer) arvestus 1896–1904; maamaksu ankeet 1881 (maakondade ja kihelkondade kaupa); statistilised aruanded vabrikute, viljasaakide jm kohta 1869–1898; esimese ülevenemaalise rahvaloenduse materjale 1896–1897.