Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Liivimaa maanõunike kolleegiumi teedeosakond - EAA.1660
Abteilung für Wegeangelegenheiten des Livländischen Landratskollegiums
Дорожное отделение Лифляндской ландратской коллегии

Ajalugu

Tegeles teede ja sildade ehitamise ja korrashoiuga.

Materjal

Materjal Lõuna-Eesti kohta.
Toimikud teede ja sildade ehitamise kohta 1888–1917; teede kaardid: Tartumaa, Viljandimaa, Pärnumaa, Võrumaa 1860–1866, 1883; kirjavahetus Pärnumaa mõisatega teede rajamise, nende klassifitseerimise, üleveokohtade ja sildade kohta 1859–1862.