Fondiloend

10.5. Seltsid. Klubid. Ühingud

10.5.1. Heakorraseltsid

10.5.2. Karskusseltsid

10.5.3. Muinsuskaitse

10.5.4. Muusika- ja teatriseltsid

10.5.5. Noorsooühingud

10.5.6. Piirkondlikud kodu-uurimuslikud seltsid

10.5.7. Põllumajandusseltsid

10.5.8. Raamatukogud, raamatukoguseltsid, lugemisringid

10.5.9. Seltskondlikud ühendused

10.5.10. Rahvuslikud organisatsioonid ja ühingud

10.5.11. Spordiühingud

10.5.12. Teaduslikud seltsid

10.5.13. Tuletõrjeühingud