Fondiloend

10. Vabatahtlikud ühendused

10.1. Hoolekanne ja heategevus

10.2. Kutseühingud

10.3. Mälestuse jäädvustamise komiteed

10.4. Parteid ja ühiskondlikud organisatsioonid

10.5. Seltsid. Klubid. Ühingud

10.6. Ühistud

10.7. Ametiühingud

10.8. Sihtasutused