Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

10. Vabatahtlikud ühendused

10.1. Hoolekanne ja heategevus

10.2. Kutseühingud

10.3. Mälestuse jäädvustamise komiteed

10.4. Parteid ja ühiskondlikud organisatsioonid

10.5. Seltsid. Klubid. Ühingud

10.6. Ühistud

10.7. Ametiühingud

10.8. Sihtasutused