Fondiloend

10.5.2.1. Keskorganisatsioonid

Eesti Karskusliit - EAA.2389
Эстонский союз трезвости
Säilikute piirdaatumid: 1891-1940
Säilikute arv: 1149

Eesti Noorsoo Karskusliit - EAA.2223
Säilikute piirdaatumid: 1912-1940
Säilikute arv: 805