Fondiloend

6.3.1.2. Kommertskool, kaubanduskool

Pärnu kaubanduskool - EAA.1179
Pernausche Handelsschule
Säilikute piirdaatumid: 1889-1945
Säilikute arv: 345

Tartu tehnikagümnaasium - EAA.3474
Säilikute piirdaatumid: 1910-1936
Säilikute arv: 432

Valga linna kommertskool - EAA.1183
Валкское городское коммерческое училище
Säilikute piirdaatumid: 1914-1917
Säilikute arv: 25

Viljandi Vabariiklik Nõukogude Kaubanduse Tehnikum - EAA.M-897
Säilikute piirdaatumid: 1947-1951
Säilikute arv: 37