Fondiloend

1.2.4.3. Politseipristav (linnas)

Narva linna 3. jaoskonna politseipristav - EAA.831
Polizeipristav des 3. Distrikts Stadt Narva
Пристав 3 части города Нарвы
Säilikute piirdaatumid: 1896-1899
Säilikute arv: 3

Narva Peetri jaoskonna politseipristav - EAA.634
Polizeipristav des Petri-Distrikts Stadt Narva
Пристав Нарвско-Петровской части (1888-1917)
Säilikute piirdaatumid: 1888-1892
Säilikute arv: 6

Pärnu linna politseipristav - EAA.343
Polizeipristav der Stadt Pernau
Пристав города Пернова
Pärnu Linna Pristav
Säilikute piirdaatumid: 1888-1917
Säilikute arv: 283

Tartu linna 1. jaoskonna politseipristav - EAA.326
Polizeipristav des 1. Bezirks Stadt Dorpat
Пристав 1-го участка Юрьевской городской полиции
Tartu linna 1. Jaoskonna pristav
Säilikute piirdaatumid: 1890-1910
Säilikute arv: 117

Tartu linna 2. jaoskonna politseipristav - EAA.327
Polizeipristav des 2. Bezirks Stadt Dorpat
Пристав 2-го участка Юрьевской городской полиции
Tartu linna 2. jaoskonna pristav
Säilikute piirdaatumid: 1891-1917
Säilikute arv: 204

Tartu linna 3. jaoskonna politseipristav - EAA.328
Polizeipristav des 3. Bezirks Stadt Dorpat
Пристав 3-го участка Юрьевской городской полиции
Tartu linna 3. Jaoskonna Pristav
Säilikute piirdaatumid: 1892-1914
Säilikute arv: 42