Fondiloend

1.2.4. 1888. a. reformi järgsed linnade politseiasutused

1.2.4.1. Politseivalitsused II

1.2.4.2. Politsei arstlik komitee

1.2.4.3. Politseipristav (linnas)

1.2.4.4. Linna politseijärelevaataja