Fondiloend

5.5. 1889. a. justiitsreformi järgsed justiitsasutused

5.5.1. Ringkonnakohtud

5.5.2. Ringkonnakohtu prokurör

5.5.3. Ringkonnakohtu kohtu-uurijad

5.5.4. Rahukogud

5.5.5. Rahukohtunikud

5.5.6. Kohtupristavid

5.5.7. Ajutise valitsuse aegsed kohtuasutused